Klagomål, synpunkter, förslag till Socialförvaltningen

LÄS MER

Blanketten kan fyllas i på dator, men måste skrivas ut för att skickas in. 

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningens expedition
social.omsorg@dorotea.se
0942-140 66

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Blanketten kan fyllas i på dator, men måste skrivas ut för att skickas in.