Klagomål, synpunkter, förslag till Socialförvaltningen

LÄS MER

Blanketten kan fyllas i på dator, men måste skrivas ut för att skickas in. 

Frågor om e-tjänsten

Katrin Ek
katrin.ek@dorotea.se
0942-141 09

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Blanketten kan fyllas i på dator, men måste skrivas ut för att skickas in.