Klagomål mot utbildning

LÄS MER

Här kan du lämna klagomål mot utbildning enligt skollagen (2010:800 4 kap, 8 §) och även lämna synpunkter på annat du vill uppmärksamma oss på. Skollagen omfattar, i det här avseendet, förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och fritidshem. 

Du kan välja att lämna dina kontaktuppgifter eller vara anonym. Du kan också kontakta berörd pedagog, ansvarig förskolechef eller rektor direkt. 

Läs mer om rutinen för klagomålshantering mot utbildning på dorotea.se

Frågor om e-tjänsten

Sara Sjölund Bång
sara.sjolund.bang@dorotea.se
0942-141 02
www.dorotea.se/

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa