Ansökan om tillstånd för hantering av explosiva varor

LÄS MER

Fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras. Det går även att hämta en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Lars Rydstedt
lars.rydstedt@dorotea.se
0942-141 64

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Det går även att hämta en tom blankett.
  • Fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras.