Ansökan om inackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan görs senast 7 augusti vid studier på kommunala gymnasieskolor.

Läs mer om inackorderingstillägg på kommunens hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Strandenskolan, expedition
strandenskolan@dorotea.se
0942-141 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa