Ansökan om inackorderingstillägg

LÄS MER

Ansökan om ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången.

Ansökan kan fyllas i på dator men måste skrivas ut för att signeras. Det går även att ladda ner en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Tona Wörlén
tona.worlen@dorotea.se
0942-141 01

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med e-legitimation