Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet

LÄS MER

Fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras. Det går även att hämta en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Nicke Grahn
nicke.grahn@dorotea.se
0942-141 63

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Det går även att hämta en tom blankett.
  • Fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras.