Anmälan av idrottsanläggning, bad, camping, uppställningsplats för husvagnar

LÄS MER

Kan fyllas i på dator men måste skrivas ut för att signeras.

Frågor om e-tjänsten

Nicke Grahn
nicke.grahn@dorotea.se
0942-141 63

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kan fyllas i på dator men måste skrivas ut för att signeras.