Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Frågor om e-tjänsten

Nicke Grahn
nicke.grahn@dorotea.se
0942-141 63

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa