Anmälan om installaton/avinstallation av cistern

LÄS MER

Fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras.Det går även att hämta en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Jörgen Sikström
jorgen.sikstrom@dorotea.se
0942-141 62

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Det går även att hämta en tom blankett.
  • Fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras.