Anmälan om behov av förmyndare/medförmyndare för barn

LÄS MER

Fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras. Det går även att hämta en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Roger Hahlin
roger.hahlin@dorotea.se
0942-141 79

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Det går även att hämta en tom blankett.
  • Fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras.