Lämplighetsintyg för god man

LÄS MER

Kan fyllas i på dator men måste skrivas ut för att signeras.

Frågor om e-tjänsten

Roger Hahlin
roger.hahlin@dorotea.se
0942-141 79

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kan fyllas i på dator men måste skrivas ut för att signeras.