Ansökan om riksfärdtjänst

LÄS MER

Ansökan fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras.

Vill du hellre skriva ut en tom blankett och fylla i för hand kan du ladda ner den här.

Frågor om e-tjänsten

Karin Henriksson
karin.henriksson@dorotea.se
0942-141 42

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
social.omsorg@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ansökan fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras.
  • Det går även att hämta en tom blankett.