Inkomst- och utgiftsuppgifter särskilt boende

LÄS MER

Uppgifterna fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras. Det går även att hämta en tom blankett

Frågor om e-tjänsten

Karin Henriksson
karin.henriksson@dorotea.se
0942-141 42

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se