Ansökan om ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Ansökan kan fyllas i på dator men måste skrivas ut för att signeras. Det går även att hämta en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Emelie Dufvenberg
emelie.dufvenberg@dorotea.se
0942-140 60

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
social.omsorg@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med e-legitimation