Ansökan om ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Ansökan kan fyllas i på dator men måste skrivas ut för att signeras. Det går även att hämta en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Gaby Bisping
gaby.bisping@dorotea.se
0942-141 09

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med e-legitimation