Medborgarförslag

LÄS MER

Medborgarförslaget kommer att beredas och tas upp i kommunfullmäktige för beslut.

Frågor om e-tjänsten

Monica Gahlin
monica.gahlin@dorotea.se
0942-140 12

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se