Ansökan om strandskyddsdispens

LÄS MER

Ansökan fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras. Det går även att hämta en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Jörgen Sikström
jorgen.sikstrom@dorotea.se
0942-141 62

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ansökan fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras.
  • Det går även att hämta en tom blankett.