Rivningsanmälan (pdf)

LÄS MER

Blanketten fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras.

Frågor om e-tjänsten

Per Nilsson
per.nilsson@dorotea.se
0942-141 60

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Blanketten fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras.