Bostadsanpassning - ansökan om bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan ansöka om bidrag till bostadsanpassning om du behöver anpassa din bostad för att den ska fungera för dig i vardagen.

Exempel på vanliga anpassningar
Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ersätta ett badkar med en dusch, installera en spisvakt, göra en ramp till entrén, bredda en dörröppning, installera automatiska dörröppnare och specialhissar.  Vad du kan söka bidrag för beror på vad du har för funktionsnedsättning och hur den påverkar dig i din vardag.

Läs mer om bostadsanpassningsbidrag på Dorotea kommuns webbsida.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggenheten
miljo.bygg@dorotea.se
0942-141 61

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa