Ansökan om lokal- eller anläggningsbidrag

LÄS MER

Blanketten kan fyllas i på dator, men måste skriva ut för att signeras

Frågor om e-tjänsten

Linnea Johansson
linnea.johansson@dorotea.se
0942-140 67

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kun@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Blanketten kan fyllas i på dator, men måste skriva ut för att signeras.