Ansök om tillstånd för blomlådor som farthinder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Blomlådor som farthinder

Farthinder på en gata hjälper till att sänka hastigheten och bidrar till en tryggare trafikmiljö. 

Om du vill sänka hastigheten på trafiken i ditt bostadsområde, är ett alternativ att ansöka om att få placera ut farthinder i form av blomlådor. Blomlådorna byggs, bekostas och planteras av dig som ansöker, alternativt tillsammans med grannar.

När du har skickat in ansökan bedömer kommunen om gatan är lämplig för blomlådor, bestämmer var dessa ska stå och bidrar med reflexer och ritning.

Ansökningsprocessen

Ange kontaktpersoner från olika fastigheter på gatan så att ni kan dela ansvaret för blomlådorna. Ansökan ska vara inskickad senast den 1 maj varje år. Senast den 1 juni får du/ni besked om eventuellt godkännande samt anvisning för placering.

Efter godkänd ansökan ska lådorna byggas enligt de anvisningar som följer med godkännandet. Blomlådorna ställer ni sedan ut i samråd med plan och bygg, som gör markeringar för placeringen. Blomlådorna kan ställas ut på anvisad plats tidigast när gatan är sopad, omkring 15 maj.

Tänk på att:

 • skicka ansökan i god tid (senast 1 maj)
 • ansökan för uppställning av blomlådor gäller bara ett år i taget.
 • blomlådorna inte får placeras närmare än 10 m till korsning.
 • avståndet mellan blomlådorna ska vara 8 meter.
 • gatan måste ha utfarter från bostäder.
 • boende i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till uppställningen.
 • sikten är fri minst 50 meter från blomlådorna, gäller inte vid korsning.
 • blomlådorna placeras så att sopbilen kan passera.
 • blomlådorna ska vara planterade med jord.
 • du behöver tillstånd för flera blomlådor om risk finns att fordon kör utanför blomlådorna.
 • blomlådorna ska plockas bort senast den 15 oktober om inte vinterväghållningen påbörjats.
 • blomlådor kan bara beviljas på kommunens egna gator inom tätbebyggt område.
 • blomlådor beviljas ej på 30-sträcka.

OBS! Tänk på att blomlådor kan inge en falsk trygghet. Blomlådor är inte till för att vägen ska vara en lekplats.

Frågor om e-tjänsten

Thord Dahlberg
thord.dahlberg@dorotea.se
0942-140 18
www.dorotea.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Grannemedgivande

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa