Ansökan SFI / Application SFI (e-blankett)

LÄS MER

Svenska för invandrare, SFI, är en kurs för vuxna invandrare med uppehållstillstånd som vill lära sig grunderna i det svenska språket. Här kan du ansöka till SFI.
Swedish for immigrants, is a course for adult immigrant who hold a permanent residence permit and wish to learn the basic knowledge in swedish language. Apply here.

Information om SFI finns på Dorotea Lärcentrums webbplats (länk).

Frågor om e-tjänsten

Sara Norlin
sara.norlin@dorotea.se
0942-141 91
www.dorotealarcentrum.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa