Ansökan SFI / Application SFI (e-blankett)

LÄS MER

Svenska för invandrare, SFI, är en kurs för vuxna invandrare med uppehållstillstånd som vill lära sig grunderna i det svenska språket. Här kan du ansöka till SFI.
Swedish for immigrants, is a course for adult immigrant who hold a permanent residence permit and wish to learn the basic knowledge in swedish language. Apply here.

Information om SFI finns på Dorotea Lärcentrums webbplats (länk).

Frågor om e-tjänsten

Sara Norlin
sara.norlin@dorotea.se
0942-141 91
www.dorotealarcentrum.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa