Registrera tillfälliga boendeplatser för personer i behov av skydd

LÄS MER

Har du, ditt företag eller förening möjlighet att erbjuda tillfälliga boendeplatser till människor som söker skydd från kriget i Ukraina? Då kan du registrera det i den här e-tjänsten. 

Boendeplatserna behöver finnas tillgängliga från och med den 25 mars 2022 och framåt. I första hand är vi intresserad av tillfälliga boenden med många sovplatser. 

Det kan till exempel vara lägenhetshus, vandrarhem, campingplatser, idrottshallar och andra samlingslokaler som kan iordningsställas till tillfälliga boenden. 

Vad händer med uppgifterna du skickar in i tjänsten?

Uppgifterna som du skickar in i e-tjänsten sammanställs och lämnas över till Länsstyrelsen i Västerbotten. Du kommer få mer information om vi är intresserade av boendeplatserna som du kan erbjuda. 

Om vi inte kontaktar dig kan det betyda att vi inte behöver dina platser just nu. Vi sparar dock dina uppgifter så att vi kan kontakta dig om nya behov uppstår. 
 

Frågor om e-tjänsten

Dorotea kommun, ledningskansliet
info@dorotea.se
0942-14000
www.dorotea.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa