Ansökan om lovfritids

LÄS MER

Blanketten kan fyllas i på nätet men måste sedan skrivas ut och signeras.

Frågor om e-tjänsten

Skolexpeditionen
kun@dorotea.se
0942-141 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Blanketten kan fyllas i på nätet men måste sedan skrivas ut och signeras.