Ansökan om återställningsbidrag för bostadsanpassningsåtgäder

LÄS MER

Blanketten är en pdf-blankett som kan fyllas i på dator om man vill, men som måste skrivas ut för att signeras. 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggenheten
miljo.bygg@dorotea.se
0942-141 61

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se