Ansöka om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till skolskjuts om avstånd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet uppfylls. Elever i årskurs 3-9 som går på den skola kommunen anvisat till beviljas automatiskt skolskjuts från folkbokföringsadressen om avståndsregler är uppfyllda. En ansökan måste dock alltid skickas in.

Vårdnadshavare som behöver skolskjuts till sitt barn i förskoleklass, årskurs 1, årskurs 2, växelvis boende eller val av annan skola ansöker årligen om skolskjuts. 

Beslut och handläggningstider

Om du ansöker före 15 juni och ansökningshandlingarna är kompletta får ni besked i augusti. Handläggningstiden är normalt 10-30 dagar. 

Om du lämnar in din ansökan vid skolstart är handläggningstiderna längre. Ett bra råd är därför att ansöka så snart du vet att ni är i behov av skolskjuts.

Mer information om skolskjuts finns på Dorotea kommuns hemsida

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid ett senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Skolexpeditionen
kun@dorotea.se
0942-141 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Barnet går i årskurs F - 9
  • Om ansökan påverkar en vårdnadshavare på en annan adress ska även denna signera ansökan med e-legitimation. När du skickar in ärendet kommer andra vårdnadshavaren att notifieras via e-post och/eller sms om att signera ärendet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa