Val av dagar vid 15 timmars vistelse på förskola

LÄS MER

Blanketten kan fyllas i på datorn men måste sedan skrivas ut och signeras.

Frågor om e-tjänsten

Tona Wörlén
tona.worlen@dorotea.se
0942-141 01

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Blanketten kan fyllas i på datorn men måste sedan skrivas ut och signeras.