Deklarationsblankett, avfall till återvinning och deponi

LÄS MER

Lämnas till personal på återvinningscentralen

Frågor om e-tjänsten

Pierre Danielsson
pierre.danielsson@dorotea.se
070-283 28 53

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Laddas ner, skrivs ut och ifylls för hand