Begära uppskjuten skolplikt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolplikten börjar det kalenderår barnet fyller sex år. Man som vårdnadshavare eller god man/förvaltare kan begära uppskjuten skolplikt, barnet stannar då i förskola ett år till. Denna begäran skickas samma år som barnet fyller 6 år, ansökan går bra att skicka fram till våren innan skolstart på grundskolan. Har förskolan redan börjat så har barnet påbörjat sin skolplikt och den kan inte längre uppskjutas. 

Här kan du läsa mer om förskola och pedagogisk omsorg på kommunens hemsida.

Här kan du läsa mer om skolplikt på Skolverket

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Skolexpeditionen
kun@dorotea.se
0942-141 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Samtliga vårdnadshavares eller god mans/förvaltares e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa