Ansökan om transportdispens

LÄS MER

Ansöka om dispens för tung transport.

Ansökan kan fyllas i på dator men måste skrivas ut för att signeras. Det går även att ladda ner en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Nicke Grahn
nicke.grahn@dorotea.se
0942-141 63

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljobygg@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med e-legitimation