Ansökan om egen sotning

LÄS MER

Kommunen har ansvar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar och rökkanaler. Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra rengöringen på den egna fastigheten.

Ansökan kan fyllas i på dator men måste skrivas ut för att signeras. Det går även att ladda ner en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Lars Rydstedt
lars.rydstedt@dorotea.se
0942-141 64

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se