Ansökan om parkeringstillstånd

LÄS MER

Ansökan om parkeringstillstånd för att få parkera på parkeringsplatser för rörelsehindrade

Ansökan kan fyllas i på dator men måste skrivas ut för att signeras.

Här kan du hämta hem en tom pdf-blankett för att skriva ut och fylla i för hand.

Frågor om e-tjänsten

Nicke Grahn
nicke.grahn@dorotea.se
0942-141 63

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se