Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

 

Frågor om e-tjänsten

Kristina Edvall
kristina.edvall@dorotea.se
0942-141 61

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa