Ansökan om kommunalt VA

LÄS MER

Ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Ansökan kan fyllas i på dator men måste skrivas ut för att signeras. Det går även att ladda ner en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Bengt Svensson
bengt.svensson@dorotea.se
0942-140 48

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med e-legitimation