Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

 

Anmälningsplikt gäller om verksamheten:

  • Ska vara inom område som omfattas av detaljplan eller områdes­bestämmelser.
  • Ska drivas utanför område som omfattas av detaljplan eller områdes­bestämmelser om verksamheten ska pågå på samma plats i mer än trettio dagar under en period på tolv månader.

Anmäl till miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan verksamheten startar.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Jörgen Sikström
jorgen.sikstrom@dorotea.se
0942-141 62

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa