Ansökan om särskilt boende

LÄS MER

Ansöka om särskilt boende som förvaltare.

Ansökan kan fyllas i på dator men måste skrivas ut för att signeras. Det går även att ladda ner en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Katrin Ek
katrin.ek@dorotea.se
0942-141 09

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se