Anmälan om miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Anmälan ska göras enligt miljöbalken 9 kap 6 §. Den ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet och du får inte starta verksamheten utan giltigt tillstånd.

Anmälan kan fyllas i på datorn men måste skrivas ut för att signeras. Det går även att ladda ner en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Jörgen Sikström
jorgen.sikstrom@dorotea.se
0942-141 62

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljobygg@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering med e-legitimation