Orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

LÄS MER

I egenskap av anmälningspliktig måste du skriva en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Du får då inte vara anonym. Skriver du en orosanmälan i yrket kan du begära att bli kontaktad för att få reda på om en utredning inletts eller ej.

I egenskap av privatperson bör du skriva en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa. Du får vara anonym om du vill. Skriver du en orosanmälan som privatperson har du inte rätt att få reda på om en utredning inletts eller ej.

När orosanmälan skickas in, hamnar den i Individ- och familjeomsorgens myndighetsbrevlåda och kommer att handläggas av en socialsekreterare.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningens expedition
social.omsorg@dorotea.se
0942-140 66

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa