Orosanmälan till Socialtjänsten vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

LÄS MER

När orosanmälan skickas in, hamnar den i Individ- och familjeomsorgens myndighetsbrevlåda och kommer att handläggas av en socialsekreterare.

Frågor om e-tjänsten

Birgitta Johansson
birgitta.johansson@dorotea.se
0942-141 32

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa