Lämna medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är folkbokförd i Dorotea kommun har rätt att skriva till kommunfullmäktige och ge förslag på åtgärder. Förslaget ska gälla kommunens verksamhet och det kommunen är ansvarig för. Varje förslag får endast behandla en fråga.

Det finns två sätt att skicka medborgarförslag:

  • Om du använder e-tjänsten undertecknar du förslaget med e-legitimation.
  • Om du skickar ditt förslag via post behöver du skriva din underskrift innan det skickas till oss. 

Medborgarförslaget ska ha inkommit till kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde. Länk till sammanträdesdatum.

Beslut och ärendegång
Om det inlämnade förslaget bedöms vara ett medborgarförslag skickas det på remiss till berörd nämnd. Utifrån remissvaren fattar kommunfullmäktige beslut i ärendet. Förslagsställaren har sedan rätt att presentera sitt förslag i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan i vissa fall bedöma att medborgarförslaget är ett verksamhetsförslag. Då överlämnas förslaget till berörd nämnd som fattar eget beslut i frågan. Förslagsställaren underrättas om behandlingen. Om förslaget inte uppfyller kriterierna för ett medborgarförslag skickas det tillbaka till förslagsställaren.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Magdalena Eliasson
magdalena.eliasson@dorotea.se
0942-140 12

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa