Lämna brandskyddsredogörelse

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ägare av vissa byggnader eller anläggningar är skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse för brandskyddet till räddningstjänsten. Redogörelsen används bland annat vid räddningstjänstens tillsynsplanering.

Det är ägaren av fastigheten som har skyldighet att lämna in redogörelsen. För att kunna göra det måste verksamheterna som finns i byggnaden rapportera till ägaren.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Lars Rydstedt
lars.rydstedt@dorotea.se
0942-141 64

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa