Anmäla certifierad kontrollansvarig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla kontrollansvarig till ett pågående bygglovsärende. 

Den kontrollansvarige måste vara certifierad av Boverket, det innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra. Kontrollansvariga ska certifieras av Boverket.

Du kan hitta certifierade personer på Boverkets webbplats

Hitta certifierade personer

Vill du hellre fylla i ansökan på datorn, men skriva ut och underteckna för hand kan du göra det här.

Här kan du även ladda ner en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggenheten
miljo.bygg@dorotea.se
0942-141 61

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Behörighetsnivå
  • Behörighetsnummer
  • E-legitimation
  • Ärendenummer

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa