Ansökan om ledighet för elev

LÄS MER

Ansökan om ledighet för elev i grundskolan

Ansökan kan fyllas i på dator men måste skrivas ut för att signeras.

Här kan du även ladda ner en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Tona Wörlén
tona.worlen@dorotea.se
0942-141 01

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se