Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd alkoholdrycker

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök via e-tjänst

Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. 

Föredrar du en blankett kan du fylla i dina uppgifter här för att sedan skriva ut och signera.

Här kan du kan även ladda ner en tom blankett.

Kunskapsprov

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska från och med den 1 januari 2011 göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen. Behöver du genomföra ett kunskapsprov, kontakta miljö- och byggenheten på 0942-141 61, eller miljo.bygg@dorotea.se.

Läs mer om kunskapsprovet på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Avgifter

En prövningsavgift tas ut vid en ny ansökan.
Avgiften betalas i samband med ansökan och är inte återbetalningsbar. Handläggning kommer inte påbörjas innan avgiften har inkommit.

Läs mer om avgifter och hur du betalar på Dorotea kommuns webbplats.

Skicka kvitto på inbetalning

Skicka ett kvitto på din inbetalning via ett meddelande på Mina sidor efter din ansökan är inskickad.

Din ansökan skickas på remiss

Vid en ansökan sänder vi en fråga om lämplighet till Polisen, Kronofogden och Skattemyndigheten. Förfrågan gäller personer som räknas ha betydande inflytande i verksamheten. Även räddningstjänsten ska uttala sig om lokalen och brandsäkerhet.​

Handläggningstid

Tänk på att det tar ca 6 till 8 veckor, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad. Under sommarmånaderna kan handläggningstiderna vara längre. Beslut om stadigvarande tillstånd fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

Handlingar som du ska bifoga

Exempel på handlingar som ska bifogas vid ny ansökan:
Registreringsbevis från Bolagsverket, ägarförhållanden, köpeavtal och finansiering, ekonomi och budget, dispositionsrätt och ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Nicke Grahn
nicke.grahn@dorotea.se
0942-141 63

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo.bygg@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Avtal för lokal och mark
  • Avtal för verksamheten
  • Betald prövningsavgift (betalas separat)
  • Du måste ha fyllt 20 år
  • E-legitimation
  • Planritning
  • Registerutdrag från Skatteverket
  • Registreringsbevis från Bolagsverket

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa