Uppsägning av förskoleplats

LÄS MER

Uppsägning av plats inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Uppsägningen kan fyllas i på dator men måste skrivas ut för att signeras. Det går även att ladda ner en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Tona Wörlén
tona.worlen@dorotea.se
0942-141 01

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se