Inkomstuppgift för beräkning av avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

LÄS MER

Ansökan fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras. Det går även att hämta en tom blankett.

Frågor om e-tjänsten

Tona Wörlén
tona.worlen@dorotea.se
0942-141 01

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ansökan fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras.
  • Det går även att hämta en tom blankett.