Ansökan om plats på förskola, fritidshem och i pedagogisk omsorg

LÄS MER

Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter på verksamheter inom pedagogisk omsorg. Andra varianter kan till exempel vara olika flerfamiljslösningar.

Frågor om e-tjänsten

Tona Wörlén
tona.worlen@dorotea.se
0942-141 01

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
info@dorotea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Det går även att hämta en tom blankett.
  • Fylls i på dator men måste skrivas ut för att signeras.